U koos voor een met OSMO Hardwax olie afgewerkte vloer.

Uw parketvloer werd behandeld met OSMO Hardwax olie.

Dit is kwalitatief één van de beste producten op de markt en combineert het fraaie uitzicht van een geboende vloer met het gemakkelijke onderhoud van een geverniste parket. Opdat uw massief parket met de jaren een nog mooiere uitstraling zou krijgen is een simpel, maar regelmatig onderhoud noodzakelijk. Indien het onderhoud niet tijdig wordt uitgevoerd zullen de kosten om de vloer terug in orde te krijgen snel oplopen.

Dagelijks onderhoud

Stof wegnemen met de stofzuiger of stofwisser “Opti set” van OSMO. Onder de poten van tafels en stoelen viltjes of lederen beschermers aanbrengen om indrukken in het hout te voorkomen.

Opfrissen van de parketvloer

Afhankelijk van de intensiteit waarmee de vloer belopen wordt, in de regel om de zes maand en op de meest belopen plaatsen om de drie maand, moet het parket grondig gereinigd worden. Dit gebeurt met het onderhoudsproduct “Pledge” van OSMO. Dit unieke product bevat enerzijds een oplosmiddel dat het vuil en de afgesleten wasdeeltjes oplost, en anderzijds ook aangepaste oliën zodat het parket terug gevoed wordt. Het parket moet ingewreven worden met een niet pluizende katoenen doek en een weinig pledge. Indien te veel pledge gebruikt wordt zal een vettige laag achterblijven die men onmiddellijk moet afwrijven met een droge doek. Daarna kan men de vloer polieren met een boenmachine of een wollen doek om meer glans te bekomen.

Regelmatig onderhoud (indien gewenst)

Regelmatig de parketvloer dweilen met een uitgewrongen dweil. Daar olie een openporige afwerking geeft aan het parket, moet het vuil ook tot diep in de poriën weggenomen worden. Daarom moet aan het water het reinigingsmiddel “Wisch-Fix” van OSMO toegevoegd worden.(Nooit met zuiver water dweilen, ook niet nadweilen) Een parketvloer waarvan de beschermende oppervlaktelaag niet meer intact is mag nooit met water in aanraking komen. Dit zou het hout onomkeerbaar beschadigen zodat afschuren onvermijdelijk wordt.Zwarte vlekken (bv van rubberzolen) kan men gemakkelijk verwijderen met een niet pluizende doek gedrenkt in de “pledge” van OSMO.

Intensief reinigen en vernieuwen

Zeer sterk vervuilde plaatsen en krassen met een in OSMO pledge gedrenkt polierkussen(of extra fijne staalwol 00) inwrijven in de richting van de houtvezel, goed afvegen en laten drogen daarna inwrijven met pledge.

Het volledig renoveren van de vloer wordt het best aan de vakman overgelaten.

Tip

Vraag raad aan uw parketteur zodat u steeds de juiste producten gebruikt voor het juiste onderhoud.